[lang_zh] 杨忠义个展 [/lang_zh][lang_en]Yang Zhongyi Solo Exhibition[/lang_en]

10月25日(周六)下午3时, 80后新锐艺术家杨忠义《无常》系列雕塑&新作开幕。从2008年至今,杨忠义的创作是缓慢和令人惊喜的。

 

预展OPENING: 10.25.2014 15:00-18:00

展期DURATION: 10.26 – 11.08.2014

地点ADD:昆明金鼎山北路15号,金鼎1919艺术园,A区,苔画廊

Tel: +86871 65385159

 

poster

作品《无常》系列预览

杨忠义Yang-Zhongyi佛与树Buddha-and-Tree-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2011(3)      杨忠义Yang-Zhongyi佛与树Buddha-and-Tree-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2011      杨忠义Yang-Zhongyi佛与树Buddha-and-Tree-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2011-局部(1)杨忠义Yang-Zhongyi消失的敦煌--The-loss-of-Dunhuang-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2008      杨忠义Yang-Zhongyi消失的敦煌--The-loss-of-Dunhuang-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2008-(1)      杨忠义Yang-Zhongyi观修Samatha-and-Vipassana--雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2009杨忠义Yang-Zhongyi观修Samatha-and-Vipassana--雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2009局部      杨忠义Yang-Zhongyi-自在-at-Easy-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2010      杨忠义Yang-Zhongyi佛陀Buddha-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2009杨忠义Yang-Zhongyi佛陀Buddha-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2009-局部      杨忠义Yang-Zhongyi-无常Variable-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2014     杨忠义Yang-Zhongyi-无常Variable-雕塑-纸-Sculpture-by-paper-2014局部杨忠义Yang-Zhongyi-云-Cloud-2008      杨忠义-Yang-Zhongyi-光明No.2-Light-No.2-布面油画-Oil-on-Canvas-直径120cm--2012      杨忠义-Yang-Zhongyi-光明No.1-Light-No.1-布面油画-Oil-on-Canvas-直径120cm--2012-